5 ملک مورد نظر یافت شد
2 اتاق خواب
4 حمام
3 پارکینگ
شاکری
ویلا
2 اتاق خواب
4 حمام
4 پارکینگ
شاکری
ویلا